O letní škole

Letní škola badatelské výuky se v roce 2024 zaměří na téma trvání a změny od pravěku do současnosti.

Přemýšlení o tom, co se mění a co zůstává stejné, je zásadní pro pochopení minulosti i našeho místa v současném světě. Slova jako revoluce, reforma, krize, epocha, trend, počátek či dlouhé trvání jsou častou součástí výuky dějepisu a společenskovědních předmětů a ostatně i veřejného prostoru. Jak ale žákům zpřístupnit jejich význam? Jaké prameny, metody a pomůcky jsou k tomu vhodné? Letní škola badatelské výuky nabídne workshopy, přednášky a prostory pro sdílení zkušeností zaměřené na to, jak ve školním prostředí pracovat s rozmanitými podobami historických změn.

Letní škola se uskuteční 22. a 23. srpna 2024 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 a je organizována v rámci výzkumné skupiny pro digitální didaktiku, která vznikla na Filozofické fakultě UK ve spolupráci mezi Ústavem českých dějin a Ústavem informačních studií a knihovnictví.

Cena letní školy: 2500,- Kč vč. DPH

REGISTRACE

Účast na dvoudenním kurzu (16 vyučovacích hodin) lze hradit ze šablon OP JAK. Účastníci a účastnice obdrží certifikát Filozofické fakulty UK o absolvování kurzu. Poplatek lze uhradit platební kartou případně převodem na účet na základě vystavené faktury. V případě potřeby uhradit částku převodem na základě vystavené fakturu prosíme o vyplnění fakturačních údajů do registračního formuláře. Odkaz na platbu kartou obdržíte e-mailem po registraci. Prosíme o úhradu do 31. července 2024

Cena zahrnuje občerstvení na akci, nezahrnuje ubytování.

Storno podmínky:

  • V případě zrušení účasti do 31. července 2024 nebude účtován žádný storno poplatek.
  • Při zrušení účasti mezi 31. červencem a 15. srpnem 2024 bude jako storno poplatek účtováno 10 % z celkové ceny.
  • Při zrušení účasti po 16. srpnu 2024 bude jako storno poplatek účtováno 50 % z celkové ceny.
  • V případě zrušení účasti a sehnání náhradníka ze stejné školy nebude účtován žádný storno poplatek.

Studentům a studentkám Filozofické fakulty UK nabízíme možnost účasti zdarma. Ozvěte se nám na e-mail anna.macourkova@ff.cuni.cz.

Letní škola je určena pro učitele a učitelky všech aprobací s důrazem na vyučující společenskovědních a humanitních předmětů (dějepis, občanská výchova, český jazyk a literatura, mediální výchova, výtvarná výchova apod.). Vítáni jsou ale i muzejní pedagogové a pedagožky, lektoři a lektorky a všichni zájemci o problematiku.

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Náš tým pro vás ve spolupráci se vzdělávacím centrem Didaktikon připravil dva semináře pro učitele a pedagogické pracovníky, kterých se můžete zúčastnit ještě před prázdninami.

  • 7. června 2024, 9-16, Soudobé dějiny badatelsky
  • 21. června 2024, 9-16, Překvapivé dějiny

Cena semináře: 1800,- Kč vč DPH. Účast na semináři lze hradit ze šablon.

Více informací a registrace zde.