Veřejná diskuze: Kontroverzní umění, dějiny a paměť

Můžeme s pomocí kontroverzního umění pochopit obtížná historická témata? Jaké emoce umění a dějiny vzbuzují a jak s nimi pracovat? Patří umění do dějepisu? Zveme vás na debatu, která je součástí doprovodného programu Letní školy badatelské výuky. Jedním z výchozích podnětů pro diskuzi bude aktuální výstava v DOXu Infamous Beauty amerického fotografa Andrese Serrana, ale i probíhající kontroverze ohledně využití uměleckých děl ve výuce dějepisu. 

Hosté:

Tomáš Koblížek (Filosofický ústav AV ČR)

Barbora Tribulová (Slovenská národná galéria)

Otto M. Urban (DOX)

Václav Sixta (Filozofická fakulta UK)

VIDEOZÁZNAM DEBATY

FOTOGALERIE

Foto: Martin Hundák (FF UK)